Dodatkowe usługi

+48 5 37 47 57 67

KOMPLEKSOWA OFERTA I USŁUGI DODATKOWE

Gwarancja najwyższej jakości i profesjonalnego działania na każdym etapie inwestycji.


W trosce o kompleksowość oferty i najwyższą jakość oferujemy następujące usługi pomocnicze przy przewiertach sterowanych HDD:


  • Roboty ziemne: sprzęt wraz z operatorem (bieżące odkopywanie tzw. dołów startowych i kontrolek),
  • Zgrzewanie rur,
  • Próby szczelności,
  • Obsługa geodezyjna,
  • Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu
OGRANICZONA PRZESTRZEŃ?

Przeciski – korzystna technika w trudnych warunkach


Wykonujemy profesjonalne przeciski metodą rozpierania gruntu. Metoda polega na rozpychaniu ziemi na wymiar wkładanych rur osłonowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu gleba nie jest odbierana, lecz zagęszczana w miarę wzrostu objętości otworu.

Przeciski pod drogami wykonujemy maszynami do przecisków firmy Hercu Pneumatic, czyli urządzeniami pneumatyczno-hydraulicznymi (tzw. „krety”) o średnicach od Ø 75 do Ø 325. Małe gabaryty urządzenia sprawiają, iż jego ustawienie nie wymaga dużych wymiarów komory montażowej.

Rozpoczęcie przecisku następuje z komory startowej , której wielkość uzależniona jest od rodzaju i średnicy rury, a także projektowanej głębokości jej ułożenia.

Rozwiązanie dla wykonania bezinwazyjnego przeprowadzenia kabli, sieci gazowych, elektrycznych i ciepłowniczych. Zastosowanie najnowszej technologii nie wymaga niszczenia nawierzchni dróg oraz kosztownego przywracania ich pierwotnego stanu.

Urządzenie przeciskowe z aktywną głowicą

Urządzenie przeciskowe ze stałą głowicą

Przeciski za pomocą maszyn Hercu Pneumatic

Maszyny cechują się dużą bezwładnością co bardzo korzystnie wpływa na przemieszczanie się w podmokłych gruntach, w których występuje efekt kołysania się maszyn.

PRACE ZEWNĘTRZNE

Sieci i przyłącza


Oferujemy Państwu realizację robót w zakresie zewnętrznych sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nasza szczegółowa oferta obejmuje:

  • sieci i przyłącza wodociągowe
  • sieci i przyłącza gazowe
  • sieci i przyłącza kanalizacyjne
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Aby sprostać najnowszym europejskim standardom usługi wykonywane są przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii montażu rur oraz przy użyciu nowoczesnych maszyn i urządzeń. Realizujemy cały proces inwestycji, od wykonania robót ziemnych i montażowych, poprzez włączenie do istniejącej sieci, aż do odbioru robót.

NIEZAWODNY SPRZĘT

Koparki


Nasi operatorzy korzystają z koparek Terex 860 i JCB 3CX jedne z najpopularniejszych modeli koparek na świecie. Wykorzystywane są na budowach, budowach dróg, przy realizacji Inwestycji ziemnych.

Sprzęt ten zapewnia mobilność i uniwersalność oraz nieprzeciętną wydajność oraz niskie koszty użytkowania.